Värn # 513 Skallahult Södra / Pillbox # 513

Beskrivning

Denna KG-hatt, var tänkt som en del av landförsvaret kring örlsogstaden Karlskrona, och skulle förhindra fientlig framryckning med syfte att nå staden i ryggen eller flankerna.
Många av dessa värn går att finna längs dåtidens genomfartsleder. Värnet bemannades av trupper ur landstormen. Beväpningen var ett eller flera Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Kulsprutegevär m/39.

Pillbox number 513, was part of the inland defense line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land. The pillbox was manned by troops from the homeguard. Putative armament Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Light machine gun m/39

Photo & Research : Klas Hallqvist.

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1939
År i bruk: Ca. 1939-1946
Latitude: 56.24109038933002
Longitude: 15.509723424911499
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan