Värn # 559 Tornby Södra / Pillbox # 559

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk.Ramdalafronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona mt luftlandsättning på de stora flacka områdena strax norr om Karlskrona .Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Värnet bemannades av landstormsförband.

Pillbox number 559, was part of the Ramdala line with the purpose of preventing enemy paratroopers landing on the vast plains just north of Karlskrona. The pillbox was manned by home guard units. Putative armament 6,5 mm machine gun M/1914.

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1939
År i bruk: Ca. 1939-1946
Latitude: 56.197349001035704
Longitude: 15.766201615333557
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan