Hasslö, Hallarna / Mine control station

Beskrivning

Syftstation för minering C.V.(Carlskrona Väst) belägen på Hallarna på Hasslö västra sida. De övriga stationerna i mineringen låg på Österholmen respektive Västra Hästholmen. Den sistnämnda var även tändstation.

Stationen på Hasslö är byggd 1891 och togs ur bruk på 1940-talet, när de fasta minorna fick induktionsorgan. Stationen ligger idag djupt ner i fyllnadsmassor varför det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur ingången såg ut. Fronten däremot, med sin glugg i spetsen, ger fantasin en god uppfattning om hur stationen avsågs verka ut över sin minering.

Hasslö, aiming and control station for parts of the old naval minefield C.V.(Carlscrona West)

Built in 1891 and active until early 1940 when mines where fitted with automatic arming.


Foto: P. Steneld

Kortfakta

Typ: Syftstation/Mine control station
Byggnadsår: 1891
År i bruk: Ca. 1891-1940
Latitude: 56.11421432718197
Longitude: 15.446571797219804
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan