Skans Rosenholm S / Resistance nest Rosenholm S

Beskrivning

Värn, skyttevärn och pjäsplatser för 57 mm kanon, med huvudsaklig skjutriktning västerut.
Raserat sent 70-tal.
Foxholes and gun positions for 57 mm cannon, main shooting direction west.
Demolished in the late 70-ties

Photo: Klas Hallqvist

Kortfakta

Typ: Skansar/Sconce
Byggnadsår: Ca. 1939
År i bruk: 1939-1946
Latitude: 56.212247258570436
Longitude: 15.602533221244812
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan