Värn # 551 Furugölen Södra / Pillbox # 551

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Just detta värn är ett sk. Kg-värn avsett för skyttar med kulsprutegevär. Värnet är i mycket gott skick både invändigt och utvändigt. Dörren i betong visar på den brist på stål som förelåg under krigsåren. Utformningen av värnet är intressant med gjuten kropp och "vingar" i huggen sten.

Pillbox number 551, part of the inland defence line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land. The pillbox is in very good condition, both inside as well as outside, and the door made of concrete is evidence of the lack of steel that was the situation in Sweden during the Second World War.
Putative armament is light machine guns.


Foto: P. Steneld

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1940
År i bruk: 1940-1945
Latitude: 56.23224174580897
Longitude: 15.708796977996826
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan