Värn # 528 Ålabäck Östra / Pillbox # 528

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Detta värn ha tre embrasyrer varav den västra ligger precis lagom för att flankera pjäsvärn 527 intill, de två övriga täcker fält och vägar. Beväpningen var sannolikt kulspruta.

Pillbox number 528, part of the inland defence line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land. This pillbox has three embrasures of which one can assist nearby pillbox 527 with flanking fire. Putative armament machine gun.


Foto: P. Steneld

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1940
År i bruk: 1940-1945
Latitude: 56.24711750616132
Longitude: 15.596444606781006
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan