Batterivärn Skarnholm

Beskrivning

Mycket ovanligt öppet batterivärn för två 10,5 cm rörliga kustartilleripjäser. Pjäsplatsens huvudsakliga uppgift var att ge flankerande skydd sydvart längs kusten mot Kristianopel. Anläggningen består av två stycken flygskyddade pjäsbunkrar och en mindre bunker som tros fungerat som ledningsplats.

Very rare emplacement for two 10,5 cm coastal artillery guns. The objective for this battery was to provide covering fire along the coast to the south, and to be supportive defense for the nearby harbor of Kristanopel.

Photo: Tord Wedman

Kortfakta

Typ: Batteri / Battery
Byggnadsår: Ca. 1939
År i bruk: Ca. 1939-1946
Latitude: 56.269630725501415
Longitude: 16.03362126974389
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan