Värn # 510 Arvidstorp Östra / Pillbox # 510

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Med åren har värnet blivit kraftigt överväxt och är näst intill osynligt trots sin närhet till vägen.
Värnet är plomberat.

Pillbox number 510,sealed, was part of the inland defense line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land. Today the pillbox is hardly visble to the naked eye coverd in moss and threes. Putative armament 6,5 mm machine gun M/1914.

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1936
År i bruk: Ca. 1936-1946
Latitude: 56.21162077109969
Longitude: 15.463309504411882
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan