Värn # 508 Arvidstorp mellersta / Pillbox # 508

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär.
Notera särskilt den ovanligt smala skottsektorn. Värnet är utrustat med sk. vingmur till skydd mot direkt beskjutning. Enligt uppgift skall detta vara ett av väldigt få värn i södra Sverige utrustade med vingmur, och defintivt det enda i landfronten. Värnet är plomberat.

Pillbox number 508,sealed, was part of the inland defense line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land. Especially note the very narrow traverse and the protective walls flanking the embrasure. This pillbox is one of very few built like this
in the south of Sweden, and the only one of it´s kind in the inland defence line. Putative armament 6,5 mm machine gun M/1914.

Photo: Klas Hallqvist

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår:
År i bruk: -
Latitude: 56.21052317265241
Longitude: 15.448191601317376
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan