Värn # 507 Arvidstorp Södra / Pillbox # 507

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Notera särskilt murverket ovan emrassyren
Värnet är plomberat.

Pillbox number 507,sealed, was part of the inland defense line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land.
Putative armament 6,5 mm machine gun M/1914.
Specially note the masonry above the emrassure

Photo: Klas Hallqvist

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1936
År i bruk: Ca. 1936-1946
Latitude: 56.20706202104832
Longitude: 15.444791534682736
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan