Värn # 171 Styrsnäs udde Södra / Pillbox # 171 Styrsnäs Udde

Beskrivning

Ksp-Värn nr 171 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Förmodad bestyckning 6,5 mm KSP-36.
De anlagda stenrösena på ömse sidor om embrassyren är delvis raserade,observationshuven på värnets tak saknas,. Ingång skedde från sidan, värnet är idag öppet.

Pillbox number 171 in the north-east Blekinge coastal defense line.
note the engineered stone cairns on each side of the embrasure.
Putative armament 6.5 mm machine gun.
The observation hub on the roof is dismounted.
Entrance where made from the side, the pillbox is open.

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1939
År i bruk: Ca. 1939-1946
Latitude: 56.0773946288724
Longitude: 15.678358295699582
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan