Stumholmen, Slup & Barkasskjulet

Beskrivning

Slup- och barkasskjulet är en av Karlskronas märkligaste byggnader. Den uppfördes 1786 för vinterförvaring av Flottans mindre båtar. Vid anläggandet togs markens naturliga lutning tillvara för att få naturliga slipar.

Byggnaden ersatte ett äldre galärskjul på platsen och ritades och uppfördes av CP Nyman och den saknar motstycke både beträffande funktion och konstruktion. I öster drogs barkasserna, de största skeppsbåtarna av Flottans fartyg, upp på en slip till bottenvåningens sluttande golvplan.

Genom att utnyttja de befintliga nivåskillnaderna kunde man dessutom ta in slupar och andra mindre båtar västerifrån till andra våningen.
Bottenvåningen är utförd i metertjocka stenmurar medan överbyggnaden är gjord i korsvirke. Numera är fasaden renoverad med ljusa putsytor.

Byggnadens takkonstruktion är unik. Genom att dela upp den stora huskroppen vars yta är 3 600 kvm i 16 mindre kvadrater med längsgående takfall längs huset yttersidor kunde man lösa problemet med att täcka en så stor byggnadsyta. Takkonstruktionen krävde att vattnet leddes genom speciella takbrunnar ner genom pelare och ut under byggnaden. Byggnaden visar på den fantasi och uppfinningsrikedom som skeppsbyggarna och konstruktörerna vid varvet besatte.

I centrum för byggnaden finns ett torn med en klassiserande lanternin överst.
1991 blev Slup- och barkasskjulet byggnadsminne men används än i dag för förvaring av båtar.

Byggnaden ingår som en del i Marinmuseet och i världsarvet.

Källa: Länsstyrelsen
Foto: Marinmuseum

Kortfakta

Typ: Övrigt/Other
Byggnadsår: Ca. 1786
År i bruk: Ca. 1786-1890
Latitude: 56.161007071509786
Longitude: 15.59798361358844
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan