Bastion Kungshall

Beskrivning

De äldsta delarna av Kungshall är bastionen från 1680-talet och den byggdes enligt Dahlberghs och Stuarts ursprungliga befästningsplan för Karlskrona. Vid den tiden var Kungshall en egen holme, fristående från Stumholmen. Bastion Kungshall fungerade som befästning för Karlskrona i ett sekel. Salutkanonerna på bastionen ingår i ett av Sveriges tre fasta batterier där nationella hyllningssaluter avfyras.
På 1720-talet flyttade en stor del av den militära vapentillverkningen från Stumholmen och in till varvsområdet på Trossö. På Stumholmen koncentrerades hantering och förvaring av livsmedel, liksom förvaring av småbåtar, krut och projektiler.
Med Gustav III:s tillträde 1771 inleddes en ny period av intensiv verksamhet vid Örlogsbasen. af Chapman anlitades som skeppsbyggmästare, nya hantverkare drogs till staden och näringslivet blomstrade.
Under denna period byggdes flera fina byggnader som ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, bland andra Kungshallsmagasinet och Slup- och barkasskjulet på Stumholmen. På 1820-talet fanns på Kungshall ett magasin, en saltbod, ett corps de garde, ett uppbördsrum, två batterier, en kolugn och ett flaggspel.
Kungshallsmagasinet som byggdes i bastionens mitt är uppfört 1787-92 och var ursprungligen en tvåvåningsbyggnad av tegel med skiffertak. Plan och detaljer är signerade av Nordencreutz, och han tros vara arkitekten.
Byggnaden har fått en mycket medveten stram arkitektur i överensstämmelse med tidens ideal och den påminner starkt om Adelcrantz ritning till kronomagasinet på Skeppsholmen i Stockholm 1777. Kungshallsmagasinet hade i bottenvåningen tolv portar klädda med järnbleck och fyra fönsteröppningar med luckor klädda antingen med järnplåt eller med kopparplåt. I övervåningen fanns fönsteröppningar på södra och norra fasaderna med kalkstensomfattningar och fönsterluckor.
Byggnaden användes som magasin för spannmål och lakegods (förvaring av kött som konserverades i saltlake). 1896 gjordes en påbyggnad, de övre våningarna och vindsvåningen inreddes och tio fönster togs upp. För att byggnaden skulle bli mer enhetlig togs de ursprungliga fönsterluckorna bort och kalkstensomfattningarna putsades.
1929 byggdes ett signaltorn och en semaforeringsplatta på Kungshallsmagasinets östra trapphus. 1957 inrättades en kyl- och frysrumsanläggning. 1986 restaurerades byggnaden och blev magasin för Blekinge Museum.
Kungshallsmagasinet byggnadsminnesmärktes 1992. Magasinet ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Källa: Länsstyrelsen Foto: RAÄ

Kortfakta

Typ: Befästningsverk/Fortification
Byggnadsår: 1683
År i bruk: 1684-1960
Latitude: 56.158308009614174
Longitude: 15.600476324470947
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan