Marinmuseum / The Naval Museum

Beskrivning

Marinmuseum i Karlskrona är ett statligt museum med inriktning på Sveriges sjöförsvar och här berättas den svenska marinens historia. Grunden till museet lades redan 1752 när kung Adolf Fredrik instiftade flottans modellkammare där man främst samlade de skeppsmodeller som framställdes av varje fartyg.

1953 till 1997 låg Marinmuseum i före detta Skeppsgossekasernen utanför örlogshamnen, sedan juni 1997 finns museet på ön Stumholmen i centrala Karlskrona. Marinmuseum ingår i Statens maritima museer (SMM) tillsammans med Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Museibyggnaden är omtalad för sin arkitektur där byggnaden sträcker sig på en pir ut i vattnet. Runt piren ligger flera museifartyg, bland annat Sveriges sista fullriggare HMS Jarramas, minsveparen HMS Bremön, motortorpedbåten T38 och robotbåten HMS Västervik som var med under incidenten med den sovjetiska ubåten U-137.

På Marinmuseum kan man se den berömda galjonshallen med galjonsbilder från några av Sveriges mest intressanta skepp. Många är utförda av amiralitetsbildhuggare Johan Törnström, som verkade på Karlskronavarvet under 1700-talet. Bland annat finns huvudet från linjeskeppet Dristighetens galjonsfigur att beskåda, skeppet som gick i spetsen för det Viborgska gatloppet 1790.

En sevärdhet är den specialkonstruerade undervattenstunneln med fönster, vid god sikt går att se vrakdelar från flera 1700-talsskepp. Museet har för övrigt landets enda publika fartygssimulator där besökare kan prova på att köra allt från militära stridsbåtar till civila fartyg.
Läs mer: Marinmuseum
Marinmuseums Youtube-kanal

Missa inte filmerna till höger! >>


Foto: Marinmuseum

Kortfakta

Typ: Museum
Byggnadsår: 1997
År i bruk: -
Latitude: 56.16207200612528
Longitude: 15.599950611504028
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan