Skans Torskors / Resistance Nest

Beskrivning

Löpgravar och eldställningar inom moståndsnäste Torskors norr.
Mycket tydliga spår av militär verksamhet i naturen.
Skansen var en del av landfronten med bland annat syfte att försvara järvägen samt dåvarande infartsvägen till Karlskrona.

Foxholes and entrenchments within the recistance nest Torskors north.
Very clear traces of military activity!
The nest was part of the in land front, defending the nearby railroad and the entrance road to Karlskrona.


Foto: J.Nordensson

Kortfakta

Typ: Skansar/Sconce
Byggnadsår: Ca. 1938
År i bruk: Ca. 1939-1950
Latitude: 56.211373156562395
Longitude: 15.636569291473279
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan