Wasaskjul / Naval dockyard

Beskrivning

Wasaskjul kom till i mitten av 1700-talet som en överbyggnad till en av de fyra stapelbäddar som fanns på Lindholmen. Detta skedde under en period när skeppsbyggnadsverksamheten i Karlskrona var intensiv.

Ursprungligen betecknades Wasaskjul som ”Stora skeppsskjulet”. Namnet Wasaskjul tillkom 1778 då 60-kanonskeppet Wasa byggdes här.

Tanken bakom den övertäckta stapelbädden var att skeppsbyggeriet fick en helt annan stabilitet genom att arbetet kunde fortgå helt oberoende av väder och vind.

Värt att notera är att i den moderna varvsindustrin talade man i mitten på 1900-talet om den revolutionerande metoden att bygga fartyg inomhus – en metod som hade tillämpats på Örlogsvarvet i Karlskrona i tvåhundra år!

Vidare kan framhållas att Wasaskjul anses ha inspirerat till att tak byggdes över stapelbäddar och dockor på franska och engelska örlogsvarv.

Skeppsskjulet utrangerades som stapelbädd år 1900 och inreddes som kol-förråd. Byggnaden används idag som båtförråd och som exklusiv och originell konsertlokal för Marinens musikkår."The Wasa shed", originally designated as "The Big ship shed". The name Wasa Shed came in 1778 when the 60-gun ship Wasa was built here.

The idea behind the covered slipway was that shipbuilding was given a completely different stability as the work could proceed not affected by bad weather or season.

Worth noticing is that in the modern shipbuilding industry in the mid 1900:s begun talking about the revolutionary method of building ships indoors - a method that had been used at the naval dockyard in Karlskrona for two hundred years!

Today the building among other things are used as an exciting concert venue for the Marinens musikkår. - The Royal naval band.

Kortfakta

Typ: Gamla varvet/Naval dockyard
Byggnadsår: Ca. 1750
År i bruk: Ca. 1750-1900
Latitude: 56.153095033510624
Longitude: 15.583418250083923
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan