Polhemsdockan / Naval dockyard

Beskrivning

Berättelsen om Polhemsdockan är dramatisk och handlar om lysande ingenjörskonst. När dockan sprängdes ut ur klippan på Lindholmen, mellan 1717 och 1721, hade man svårigheter att hålla vattnet borta från arbetsplatsen. Den damm, som Christoffer Polhem konstruerade för att hålla vattnet borta, höll inte tätt.

När dockan väl var klar 1724 och under de följande åren mötte man nya problem. För att få dockan tät krävdes en rad tekniska innovationer och för att tömma dockan användes pumpar som drevs av hundratals man. Under en period på 1700-talet användes också ett stort vindkraftverk för att driva pumparna.

Läs mer: Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

Foto: P. Nordensson

Kortfakta

Typ: Gamla varvet/Naval dockyard
Byggnadsår: Ca. 1717
År i bruk: Ca. 1721-2012
Latitude: 56.15303527645448
Longitude: 15.582404375076294
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan