Basareholmen / Ammunitions factory

Beskrivning

Försvarsmakten har använt Basareholmen sedan 1680-talet då staden Karlskrona och örlogsvarvet tillkom. När skyddet för den nya staden och varvet byggdes, etablerades Schröder skans på ön.

Efter en svår brand i Karlskrona på 1790-talet flyttades den eldkänsliga verksamheten med krut ut från örlogsbasen, till Basareholmen som var på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

Under början av 1800-talet etablerades en anläggning för tillverkning av artilleriammunition och transportlådor för dessa. Primärt innebar arbetet att hantera och dosera krut och aptera detta till artillerigranater av olika kalibrer.

Mot slutet av 1800-talet började utvecklingen av ett modernt sjöartilleri. För att hantera modern ammunition byggdes Apteringsverkstaden på Basareholmen i början av 1900-talet. Verkstaden bestod av tio arbetskamrar där olika moment i tillverkningen utfördes. Mellan kamrarna fanns tjocka väggar med pansardörrar. Om en explosion skulle inträffa i ett rum skulle de intilliggande förbli oskadda.

Under andra världskriget var verksamheten som störst och ofantliga mängder hylsor tillverkades på örlogsvarvet för att sedan laddas med krut på Basareholmen. Som mest arbetade ett 90-tal kvinnor och män i treskift på ön, dygnet runt.

Efter kriget minskade verksamheten och 1986 lades funktionen på Basareholmen ned. Ön förklarades som byggnadsminne 2003 och förvaltas sedan dess av Statens fastighetsverk.

Missa inte filmen till höger!

Läs mer: Statens Fastighetsverk

Foto: C. Risberg- Hansson

Kortfakta

Typ: Militärverkstäder/Military workshops
Byggnadsår: 1680
År i bruk: 1790-1986
Latitude: 56.157797622477915
Longitude: 15.608881701831706
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan