Batteri Bollösund / Battery

Beskrivning

Batteri Bollösund anlades 1904 och är beläget på Aspös västra strand i höjd
med försänkningen mellan Aspö och Bollöarna och utgjordes av fyra 57 mm
pjäser modellår 1889.

Bestyckningen bestod från början av rörliga kanoner.
Fasta kanoner tillfördes i samband med första världskriget.
Vid andra världskriget fanns endast två pjäser i batteriet. Av de tidigare
fyra hade en flyttats till K 14 på Kungsholmen och en till batteri Långören.
Batteriet utgick ur organisationen några år efter andra världskriget och de
kvarvarande pjäserna togs bort.

Norr om batterivärnet finns nära stranden ett fundament för en 57 mm
pjäs och är idag igenvuxet. I anslutning till batterivärnet finns i dag kvar
vaktbyggnaden med avträdeshus byggda 1907. (Befästningspark Karlskrona/Olle Melin)


Bollösund är systerfort till batteri Djupasund och dess kommandoplats ser exakt ut som denna.

Foto: C. Risberg-Hansson

Kortfakta

Typ: Batteri / Battery
Byggnadsår: Ca. 1904
År i bruk: Ca. 1904-1955
Latitude: 56.10432031498644
Longitude: 15.521710482484195
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan