Skans Sturkö / Fortification

Beskrivning

Byggd: 1904 med bl.a. sten från
Sturkö /Tjurkö stenindustri.
Bemanning: Ett kompani, ca 100 man. Beväpnade med gevär samt kulsprutegevär.

Skansen består av en inre anläggning vilken omges av en yttre vall med en vallgrav mellan. Den yttre vallen är byggd av jord och natursten. Den centrala byggnaden är uppförd av betong som är övertäckt av jord och gräs.

Interiören består av följande utrymmen: Officersmäss, underofficersmäss, manskapsmäss, kök, förråd samt vakt och beredskapsutrymme.
Dessutom tre stycken evakueringsdörrar för att snabbt komma ut ur skansen och bemanna eldställningar på vallarna.

På bägge sidor om huvudingången finns embrassyröppningar, skottgluggar, varifrån man skyddat kunde avge eld mot en stormande fiende.
I vallgravarna fanns stormhinder, taggtråd och egen brunn.

Foto: C.Risberg-Hansson

Kortfakta

Typ: Skansar/Sconce
Byggnadsår: 1904
År i bruk: Ca. 1904-1945
Latitude: 56.11250756187504
Longitude: 15.657976577989757
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan