Skans Tjurkö / Fortification

Beskrivning

Skansen består av en inre anläggning vilken omges av en yttre vall med en vallgrav mellan. Den yttre vallen är byggd av jord och natursten. Den centrala byggnaden är uppförd av betong som är övertäckt av jord och gräs.

I sydlig riktning finns tre stycken evakueringsdörrar för att snabbt komma ut ur skansen och bemanna eldställningar i de numer näst intill igenväxta löpgravarna ovanpå anläggningen.
På bägge sidor om huvudingången finns embrassyröppningar, skottgluggar, varifrån man skyddat kunde avge eld mot en stormande fiende.
I vallgravarna fanns stormhinder i from av taggtråd Skansen bemannades under första världskriget av trupp från Karlskrona Grenadjärregemente. Under andra världskriget bemannat av Landstormstrupper, och efter detta endast använt som förråd.


The fortification consists of a inner large bunker which is surrounded by an outer dyke with a moat between. The outer dyke is built of earth and stone. The central bunker is constructed of concrete that is covered with earth and grass.
located to the south,there are three evacuation doors for a quick access to the entrenchments.On both sides of the main entrance there are crenels from which the fortification crew protected could fight an enemy coming from behind.
In the moats were storm barriers made of barbed wire. The fortification where,during World War I, manned by troops from Karlskrona grenadier regiment, and during WWII by the Swedish Home Guard (Swedish: Hemvärnet)

Kortfakta

Typ: Skansar/Sconce
Byggnadsår: Ca. 1904
År i bruk: Ca. 1904-1945
Latitude: 56.10984302760784
Longitude: 15.61775531101739
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan