Rosenholm / Former regiment

Beskrivning

Förläggningsplats för KA2 från den slutliga flytten från gräsvik 1984 fram till regementets nedläggning 2000. Trots att KA 2 sedan flera år är nedlagt bedrivs det fortfarande relativt omfattande militär verksamhet på det intilliggande övningsfältet såsom skarpskjutning på skjutbanor, lösskjutning i terrängen, sprängtjänst och övningskörning med fordon.

Idag nyttjas övningsområdet främst av Marinbasen och andra närliggande militära förband samt av frivilligrörelserna.

Foto: J.Nordensson

Kortfakta

Typ: Regementsmiljö/Former Regiment
Byggnadsår: Ca. 1970
År i bruk: Ca. 1984-2000
Latitude: 56.215603734353465
Longitude: 15.601136011304334
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan