Regementsmiljö Blå Port / Former regiment

Beskrivning

Från 1908 förläggning för ett fästningsingenjörskompani från dåvarande Ingenjörskåren i Eksjö Ing2. Förbandet drogs in 1937. Kustartilleriförsvarsstaben flyttade in här ca 1940.
I anslutning till kasernområdet Blå Port byggdes 1944 i områdets västra del
ett skyddsrum avsett för kustartilleriförsvarsstabens radiostationer. Skyddsrummet finns ännu idag kvar.


Foto: J. Nordensson

Kortfakta

Typ: Regementsmiljö/Former Regiment
Byggnadsår: 1908
År i bruk: Ca. 1908-1945
Latitude: 56.17618742795916
Longitude: 15.596104849559197
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan