Oskarsvärn Sunna / Fortification

Beskrivning

Från och med 1883 benämndes
befästningarna vid Hvita Krog Oscarsvärnslinjerna. I samband med att Sunna
kanal förvandlades till ett effektivt stormhinder, muddrades en ränna genom
intilliggande havsvikar. 1878 beviljades medel till byggandet av en lastbrygga
på Koholmen.

Från de båda batterivärnen kunde utgå frontal eld mot broarna med på öppen
vallgång uppställda pjäser även som flankerande eld i sundet mellan Västra
mark och fastlandet och längs försvarslinjen. Vid befästningsarbetena insattes
som arbetstrupp ett kompani från den nyuppsatta Sappörbataljonen. Det var
första gången ingenjörtrupp användes för sådana arbeten.

Dubbelkaponjären eller nedre verket utgjordes av en bombsäker envånings
kasemattbyggnad med yttermurar av gråsten, väl skyddad för frontal eld av
kraftiga fältvallar och för kasteld genom täckningar av sten och jord. Genom
de med kalksten inklädda kasematternas embrasyrer kunde avges flankerande
eld dels längs kanalen och mot broarna, dels i sundet mellan Koholmen och
Hästö.

Mellan övre verket och den lilla gården utanför nedre verkets södra fasad
gick en sprängd bombfast tunnel. Med fasta pjäser på den avrundade delen av
vallgången kunde avges frontal eld mot fastlandet och med rörliga pjäser till
vänster och höger därom flankerande eld till komplettering av sådan eld från
nedre verket. Dessa rörliga pjäser kunde vid behov dragas in i skyddande håltraverser.

Inom Sunnabatteriet sörjdes för skyddad förläggning av trupp genom
tillkomsten av den så kallade Sunnakasematten. Den byggdes under åren
1908-09 i betong på insidan av vallen mellan östra och västra brobatterierna
och försågs på taket med ett bröstvärn av jord för skyttar

Under första världskriget förstärktes Sunnabatteriet genom tillkomsten av
kommandoplatser i betong för vart och ett av västra och östra brobatterierna
samt durkar inne i vallarna. Ett baktill öppet infanterivärn med huvudskydd,
den s k Oscarslinjen, allt i betong, fick förena Sunnabatteriet med anläggningarna
på Koholmen. I denna linje byggdes nära Sunnabatteriet ett blockhus med
skottgluggar för skyttar.

1914 såg Sunnabatteriets bestyckning ut som följer:

8 st 8 mm fyrpipig kulspruta m/94 samt 6 st 57 mm kanon m/95

Foto: J.Nordensson

Kortfakta

Typ: Befästningsverk/Fortification
Byggnadsår: Ca. 1880
År i bruk: 1880-1925
Latitude: 56.18722800589565
Longitude: 15.614226261463045
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan