Museet för rörligt kustartilleri / Museum of Moving Coastal Artillery

Beskrivning

"Museet för Rörligt Kustartilleri" visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmateriel. Idag omfattar samlingen i princip samtlig materiel som funnits vid det rörliga kustartilleriet.

Här kan du titta och känna på pjäser, robotar, fordon, luftvärn, eldlednings- och sambandsutrustning, uniformer, se minnesrummen för det nedlagda regementet KA 2, alltihop i en härlig miljö. Stora delar av materielen är grupperad och är delvis maskerad.
Museet finns i två stora utställningslokaler samt i tre mindre rum. Sammanlagda yta är ca 1 850 m2, utöver detta finns det en del materiel placerad utomhus.

Läs mer: KA2-museet

Foto: J.Nordensson

Kortfakta

Typ: Museum
Byggnadsår: 2001
År i bruk: -
Latitude: 56.116679795805815
Longitude: 15.52907133102417
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan