Batteri Ellenabben, S-plats / Fire control command post

Beskrivning

Ellenabben 2 (Nya Ellenabben) på Aspö i Karlskrona är ett så kallat seriebatteri. Under
åren 1960 till 1975 byggdes totalt 30 batterier av denna typ, med 7,5 cm kanoner, längs
Sveriges kuster. Ellenabben 2 är det enda av dessa som föreslås för bevarande.

Ellenabben var en av de senast byggda, den så kallade serie III, och var kärnvapensäker.
Ett batteri av denna typ bestod av en eldledningsplats, tre pjäser, två skenpjäser och en
mätstation. De fyra förstnämnda är tre till fyra våningar höga konstruktioner av stål och
betong infästa med fjädrar i ett 15 meter sprängt schakt och sedan övertäckta av
”naturmark”. Teknologien var världsunik. Satellitnavigering och målsökande robotar
gjorde de fasta anläggningarna till lätta mål. Seriebatterierna avvecklades år 2000.

Foto: C. Risberg-Hansson och T. Wedman

Kortfakta

Typ: Eldledningsplats/Fire control post
Byggnadsår: 1972
År i bruk: -
Latitude: 56.10904981069922
Longitude: 15.549818217754364
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan