Värn # 501 Listerby / Pillbox # 501

Beskrivning

Tillgängligt värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Schwarzlose M07/12 6,5 mm ksp m/1914.

Pillbox number 516, was part of the inland defense line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land.
Putative armament Schwarzlose M07/12 6,5 mm machine gun M/1914.

Photo: Klas Hallqvist

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1939
År i bruk: Ca. 1939-1946
Latitude: 56.199872235415235
Longitude: 15.410548746585846
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan