Värn # 523 Högalundsåsen Västra / Pillbox # 523

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Just detta värn är ett sk. Kg-värn avsett för skyttar med kulsprutegevär. Utformningen är intressant med gjuten kropp och "vingar" i huggen sten.

Platsangivelsen är hämtad från 1940-talets benämningar. I dagligt tal ligger värn #523 upp mot Harstorp.

Pillbox number 523, part of the inland defence line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land. Putative armament light machine gun.


Foto: P. Steneld

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1940
År i bruk: 1940-1945
Latitude: 56.242068146334795
Longitude: 15.559800267219543
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan