Värn # 553 Furugölen Östra / Pillbox # 553

Beskrivning

Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Just detta värn är plomberat men noteringar i skanskartor pekar på att det var avsett för kulspruta.

Pillbox number 553, part of the inland defence line with the purpose of preventing the enemies attacking the naval port of Karlskrona by land.
Putative armament according to notes in old sconce maps is machinegun.


Foto: P. Steneld

Kortfakta

Typ: Värn/Pillbox
Byggnadsår: Ca. 1940
År i bruk: 1940-1945
Latitude: 56.23313326172391
Longitude: 15.708400011062622
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan