Stumholmen, Båtsmanskasernen

Beskrivning

När den originella Båtsmanskasernen uppfördes år 1847 stod det på ritningarna: "Caserne för 500 man båtsmän" och arkitekt var C E Wallenstrand.
Här fick de unga båtsmännen en första kontakt med den miljö som skulle bli deras när de sedan mönstrade på Flottans fartyg. Golven är välvda som på skeppsdäck och försedda med spygatt, väggpanelen av ek påminner om insidan av ett skrov, mastliknande toscanska kolonner förhöjde fartygskänslan.

För att kunna rymma 500 båtsmän i de två 340 kvm stora logementen var inkvarteringen nattetid i hängkojer. Dagtid lades hängkojerna på en två meter bred hylla längs utmed logementens långsidor, sina tillhörigheter hade de nyinryckta matroserna i sjömanskistor.

På båda sidor om logementet och i anslutning till de båda trapphusen placerade Wallenstrand bland andra befäls-, uppbörds- och förrådsrum. En planslösning som är mycket ålderdomlig och strängt taget liknar 1600-talsbarackerna inom armén.

Något i stil med Båtsmanskasernen på Stumholmen finns inte och lär aldrig ha funnits i Sverige. Byggnadens ändamål och pedagogiska program avspeglas på ett unikt vis i interiören.
Redan 1868 ansågs den dock som omodern och blev spannmålsmagasin och tjänsterum för proviantmästaren. Byggnaden har vid förändringen till magasin bara genomgått smärre förändringar, vilket tydligt avspeglar Flottans återanvändningsfilosofi.

Sedan tiden som spannmålsmagasin har byggnaden haft olika funktioner, bland andra som förråd för värnpliktigas civila kläder och en tid som "sängpersedelsförråd".

På 1970-talet renoverades byggnadens yttre och fick sin nuvarande färgsättning med vita putsytor och oxblodsröda snickerier. På taket finns ett antal takkupor, dels en del större med rundbågiga fönsteröppningar och takavtäckningar, dels några av senare utförande. Takfönstren gjordes sannolikt om på 1900-talet.
Båtsmanskasernen/Nya magasinet blev byggnadsminne 1992 och är en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Källa: Länsstyrelsen

Kortfakta

Typ: Övrigt/Other
Byggnadsår: Ca. 1847
År i bruk: Ca. 1847-1870
Latitude: 56.159861449696386
Longitude: 15.597794115456054
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan