Ö:a Hästholmen, Ubåts-skydd / Submarine defence position

Beskrivning

Ursprunglig öppen pjäsplats, senare använd för mast med kamera i ubåtskyddet, numera demonterad.

En öppen brunn kan fortfarande skönjas mellan de båda pjäsbunkrarna. Mitt i den öppna brunnen placerade ganska sent en mast vilken bland annat ingick i ubåtskyddet långt in på nittiotalet. På toppen av masten satt ett kamerasystem bestående av en dagkamera och en nattkamera med ljusförstärkare som dessutom var känslig för IR-ljus, och allra överst satt en IR-strålkastare. Allt detta kunde styras lokalt från minstationen eller fjärr från Kungsholmen. Numera finns bara betongfundamentet kvar.


Originally an open canon site, in the 1960:s coverted to a remote controlled anti submarin detection point equipped with night vision cameras and IR detection.


Foto: P.Steneld

Kortfakta

Typ: Övrigt/Other
Byggnadsår: 1960
År i bruk: Ca. 1960-2000
Latitude: 56.07510734801722
Longitude: 15.738835394295165
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan