Repslagarbanan / Ropewalk

Beskrivning

På Lindholmen inne på gamla varvsområdet ligger den kanske mest dolda och oupptäckta delen av världsarvet i Karlskrona – Repslagarbanan. Detta trots att den mycket väl kan ses som det örlogsmarina världsarvets hjärta.

När du stiger in i Repslagarbanan hamnar du lika många år bakåt i tiden som banan är lång. Repslagarbanan, en av Karlskronas äldsta bevarade byggnader och Sveriges längsta träbyggnad, är nämligen hela 300 meter lång.
Banan uppfördes redan 1692–93 och var i drift ända fram till 1960-talet, då verksamheten upphörde. Byggnaden, som är det främsta byggnadsverket från varvets äldsta skede, är i stort sett oförändrad sedan uppförandet.

I byggnaden slogs alla typer av tågvirke, det vill säga allt från märling till tross, för flottans seglande örlogsfartyg i över 250 år. I banhuvudena, inleddes beredningen av hampan, som ursprungligen kom från Riga. Innan själva slagningen kunde påbörjas skulle hampan häcklas och spinnas till garn, som sedan skulle rensas och tjäras. Det sägs att en spinnande repslagare under sin yrkesbana gick
motsvarande två varv runt jorden baklänges.

Missa inte filmen till höger! >>

Foto: Varvshistoriska föreningen

Kortfakta

Typ: Gamla varvet/Naval dockyard
Byggnadsår: 1692
År i bruk: Ca. 1693-1960
Latitude: 56.15117977357939
Longitude: 15.585360169410706
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan