Batteri Hytterna / Battery

Beskrivning

Batteriet anlades med början 1927 söder om Drottningskär och bestod av tre
12 cm pjäser modellår 1894 i bunker, vilket innebar en begränsad skjutsektor. Samtliga pjäser hade ursprungligen varit placerade ombord på fartyg i
flottan.

Två av kanonerna hade under första världskriget varit placerade på
Drottningskär, men flyttades 1924 till Ellenabbsfortet för att därefter ingå i
batteri Hytterna. Den tredje pjäsen tillfördes i anslutning till batteriets byggande. Skyddsrummen till batteriet, vilka ligger väster om vägen mellan
Aspö Mad och Ellenabben anlades på 1940-talet.

Ett av dessa har därefter
utnyttjats bland annat som ammunitionsdurk för batteri Ellenabben. Batteri
Hytterna utgick ur organisationen i mitten av 1950-talet.

I dag återstår endast en av de ursprungliga pjäsplatserna, platsen för första
pjäs. Värnet för andra pjäs ombyggdes till pjäsplats för värnpjäs 74 under
1970-talet. Pjäsplatsen för tredje pjäs har utnyttjats som plats för lasermätstation till batteri Ellenabben. Batteri Hytterna var 1938 utrustat med en 3
Pjäsvärn batteri Hytterna, Aspö.

Källa: Befästningspark Karlskrona/Olle Melin
Foto: C. Risberg-Hansson

Kortfakta

Typ: Batteri / Battery
Byggnadsår: 1927
År i bruk: Ca. 1927-1955
Latitude: 56.10765884287139
Longitude: 15.559285548573826
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan