Batteri Bäckastrand / Battery

Beskrivning

Beslut om anläggandet av ett 15 cm kanonbatteri vid Bäckastrand, sydväst om Ellenabbsfortet, fattades 1929. Batteriet stod färdigt 1931 och bestod av
tre stycken 15,2 cm pjäs modellår 1898 i öppet värn.

Ammunitionsdurkar och skyddsrum byggdes 1936 och 1940 byggdes betongtak över det öppna värn som tjänade som kommandoplats och mätstation. Detta värn blev sedan platsen för andra pjäs i batteri Ellenabben.

Till batteriet hörde också den strålkastarplats, byggd 1944, som finns sydost om Ellenabbsfortet vid bryggan. Batteriet utgick ur organisationen 1942, då det nya batteriet Tjurkö stod färdigt och pjäserna flyttades till Holmögadd. I pjäsvärnen för första och tredje pjäs uppsattes i stället två 7,5 cm luftvärnspjäser avsedda för sjömål.

Dessa fanns kvar i organisationen till i slutet av 1950-talet.
I dag återstår de tre gamla pjäsvärnen tillsammans med skyddsrum och durkar. Baracker tillfördes 1940 men är idag rivna eller bortförda. I anslutning till batteriet finns fyra värn för kulsprutegevär, två vid stranden väster om batteriet och två norr om batteriet.

Källa: Befästningspark Karlskrona/Olle Melin

Foto: C. Risberg-Hansson

Kortfakta

Typ: Batteri / Battery
Byggnadsår: 1931
År i bruk: Ca. 1931-1943
Latitude: 56.099602206173174
Longitude: 15.548368957883213
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan