Bastion Aurora

Beskrivning

Den sista kvarvarande av i 1683 års befästningsplans tänkta större antal bastioner med syfte att ingående i en ring med raka murar kring örlogsbasen effektivt försvara densamma mot angrepp såväl från land som hav. Dock tröt finanserna och i 1694 års plan skiljdes hamnen och varvet från den civila staden av en slutningsmur med ett flertal portar.

Längs murens sträckning planerades sex större och mindre bastioner. Av dessa återstår idag endast Bastion Aurora. I kvarteren kring Varvsgatan kan man i dag fortfarande se rester av förbindelsmuren, som förband bastionerna med varandra.

1754 flyttar amiralitetets sjukvård hit till de "nya cassernerna" från Björkholmen, och är beläget här fram till 1790, då man omlokaliserar till det "nya" amiralitetssjukhuset vid Kyrkogatan. Detta förstördes dock redan i juni 1790 vid den stora stadsbranden, varvid sjukhuset flyttade tillbaka till Aurora.

Läs mer: Örlogsstaden Karlskrona


Foto: J. Nordensson

Kortfakta

Typ: Befästningsverk/Fortification
Byggnadsår: Ca. 1704
År i bruk: -
Latitude: 56.15738534037984
Longitude: 15.59289009796339
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan