Luftvärn Bryggarberget/Vattentornet - Anti Aircraft gun position

Beskrivning

Två pjäsplatser för luftvärnskanon byggdes 1919 och 1943 byggdes två trä-
torn för 20 mm automatkanon. Trätornen är borta men infästningarna i berget för luftvärnskanonerna finns kvar.

En kommandoplats för kustartilleriets luftvärnsdivision byggdes 1944.
Denna byggnad står kvar, men har under åren genomgått stora förändringar.
Sedan luftvärnsdivisionen flyttat till Kobebus, utnyttjades byggnaden som
övningsplats för utbildning av mätpersonal på inbasmätare. I slutet av 1950-
talet såldes byggnaden och en restaurang etablerades. I dag ägs byggnaden
av Kustbevakningen som bedriver viss verksamhet i den.

Bryggarberget har en enastående utsikt över Karlskrona där det tydligt syns att staden är byggd på öar.

Foto: J. Nordensson

Kortfakta

Typ: Luftvärn/Anti-aircraft warfare
Byggnadsår: Ca. 1935
År i bruk: Ca. 1939-1945
Latitude: 56.173678795874274
Longitude: 15.600789660587907
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan